Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. februára 2014 o 10.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorandka: Ing. Ivana Kleinedlerová

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Prerážanie materiálu pri rezaní abrazívnym vodným lúčom

Školiteľ: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

Zverejnené: 20.01.2014