Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  19. 7. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 14.00 hod. Ing. Monika Koleňáková, téma dizertačnej práce: „Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty"

Miesto konania obhajoby :  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.