Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 3. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 10.30 hod. Ing. Ivana Kopáčiková, téma dizertačnej práce: „Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch"

Miesto konania obhajoby :  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235, pavilón ŤL.