Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. marca 2014 o 14.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorandka: Ing. Ivana Martonová

Študijný program: inžinierstvo kvality produkcie

Téma dizertačnej práce: Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a reinžinieringu podnikových procesov

Školiteľka: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

Zverejnené: 04.03.2014