Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. decembra 2020 sa uskutoční online obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10.00 hod.:

Doktorand:                           Ing. Máte Nagy

Študijný  program:                strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce:        Vplyv technologických parametrov zvárania laserom na mikroštruktúru a vlastnosti zvarových spojov zliatin hliníka a titánu

 

Školiteľ:                               doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

Miesto konania obhajoby:      online formou - https://meet.google.com/jcy-isqr-ydi