Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24.10.2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 13.00 hod. Ing. Martina Nerádová, téma dizertačnej práce: „Zváranie neželezných kovov laserovým lúčom“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Bottova 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202.