Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. apríla 2015 o 13.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Matej Pašák

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa

Školiteľ: doc. Ing. Roman Čička, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

Zverejnené: 14.04.2015