Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. júla 2013 o 10.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Martin Sahul

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov  pomocou moderných difrakčných techník

Školiteľ: doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202