Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. 11. 2011 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 10.00 hod. Ing. Eva Seidlová, téma dizertačnej práce: „Aplikácia princípov manažmentu zmien ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov“

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 – zasadacia miestnosť dekana.