Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. septembra 2014 o 9.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Marián Šudý

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

Zverejnené: 10.09.2014