Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. novembra 2014 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod.:

Doktorand: Ing. Tomáš Švantner

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Al-AlN kompozity pripravené in-situ nitridáciou hliníkových práškov

Školiteľ: Dr. Ing. František Simančík

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

Zverejnené: 17.10.2014