Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28. augusta 2013 o 11.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Michal Svoboda

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Identifikácia a riadenie nežiaducich udalostí pri prevádzkovaní technologického zariadenia z hľadiska úniku nebezpečných látok

Školiteľ: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

Zverejnené: 21.08.2013