Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 29. 5. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore strojárske technológie a materiály

o 14.30 hod. Ing. Ján Vrabec, téma dizertačnej práce: „Vplyv rozhodujúcich parametrov pri metóde Tekcast na technologický postup výroby odliatkov zo Zn zliatin

Miesto konania obhajoby: MTF STU Trnava, Bottova ul. č. 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202.