Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 7. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore automatizácia

o 10.00 hod. Ing. Maroš Zobok, téma dizertačnej práce: „Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Paulínska ul. č. 16, 917 24 Trnava, miestnosť č. 105.