Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26.1.2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 10.30 hod. RNDr. Miroslava Kordošová, téma dizertačnej práce: „Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov

Miesto konania obhajoby : MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235, pavilón ŤL.