Prejsť na obsah
Dianie na MTF

AS MTF STU na zasadnutí 6.3.2019 schválil:

 • Harmonogram pre voľby členov do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023 za MTF STU (TU)
 • Organizačné pokyny pre Zamestnaneckú časť akademickej obce MTF STU (TU)
 • Organizačné pokyny pre Študentskú časť akademickej obce MTF STU (TU)
 • Návrhové lístky na kandidátov pre voľby členov do Zamestnaneckej časti AS STU (TU)
 • Návrhové lístky na kandidátov pre voľby členov do Študentskej časti AS STU (TU)
 • Členov Obvodných volebných komisií:

Členovia Obvodnej volebnej komisie pre voľby členov do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023 za MTF STU (zamestnanecká časť akademickej obce):

Predseda:

 • doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Členovia:

 • doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
 • Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
 • doc. Ing. Richard Kuracina, PhD.

                       

Členovia Obvodnej volebnej komisie pre voľby členov do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023 za MTF STU (študentská časť akademickej obce):

Predseda:       

 • Bc. Miroslava Fačková

Členovia:        

 • Marek Dúcky
 • Marián Pavlík
 • Jozef Vivodík