Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. 7. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Jana Prachařa, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.

Názov práce: Efektívnosť projektového vyučovania
Školiteľ: prof. Ing. Ivan Turek, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.