Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. júla 2014 o 13.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Dipl.-Ing. Steven Duehring

Študijný program : strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce : Experimental-numerical method of the failure prediction by the heat treatment of steels

Školiteľ: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 09.07.2014