Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. marca 2014 o 10.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Marco Mathias Enger, MSc

Študijný program : strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce : The Development of Tribologically Optimized Surfaces by Nanolayers and Strengthening Phases

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

Enger

Zverejnené: 02.04.2014