Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15. 3. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Doktorand : Ing. Marián Bartúnek
Študijný program
: Automatizácia a informatizácia procesov
Názov práce: Automatický bezpečnostný systém automobilu pre zabránenie kolíziám na nebezpečných úsekoch cestných komunikácií
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2