Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. 5. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.

Doktorand : Ing. Miroslav Božik
Názov práce: Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

 obr1

obr2