Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. 5. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

Doktorandka: Ing. Ivona Černičková
Názov práce: Investigation of structure and phase equilibria in aluminium-base complex metallic alloys
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2