Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. februára 2014 o 11.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino

Študijný program : výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce : Contributions to the design and analysis of the material flow in the context of manufacturing supported by the use of simulation

Školiteľ: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 21.02.2014