Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. septembra 2013 o 9.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorandka : Ing. Darja Gabriška

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Analýza a návrh informačných obmedzení algoritmov riadenia dynamických systémov

Školiteľ: Ing. Augustín Gese, CSc., hosť. prof.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

obr1