Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 1.2.2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov.

Doktorand: Ing. Peter Gogola
Názov práce: The use of hot isostatic pressing for the realisation of rotable metallic sputter targets
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2