Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 2. 2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií.

Doktorand : Ing. Markus Grebe
Názov práce: False brinelling - standstill marks at roller bearings

Školiteľ: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2