Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 11. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorandka : Ing. Anita Herbácskóová
Názov práce: Aplikácia marketingového informačného systému v podnikovej praxi
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obhajoby1

obhajoby2