Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. 2. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

Doktorand : Ing. Ján Hronkovič
Názov práce: Štúdium elektrických vlastností vybraných kaučukových zmesí v procese ich technologického spracovania
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obhajoby obr1

obhajoby obr2

obhajoby obr3