Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 3. 2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave environmentálneho a  bezpečnostného inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorand : Ing. Rainer Josef Jaspers
Názov práce:
Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses
Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2