Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 4. 2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorandka : Ing. Ivana Kopáčiková
Názov práce: Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch
Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obhajoba