Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. júla 2013 o 10.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

 

Doktorand : Ing. Martin Sahul

Študijný program : materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce : Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník

Školiteľ: doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

obr1