Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. 11. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorandka : Ing. Eva Seidlová
Názov práce:
Aplikácia princípov manažmentu zmien ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov
Školiteľka:
doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

seidlova