Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. novembra 2014 o 9.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Tomáš Švantner

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Al-AlN kompozity pripravené in-situ nitridáciou hliníkových práškov

Školiteľ: Dr. Ing. František Simančík

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 05.11.2014