Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. 2. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

Doktorandka : Ing. Katarína Szeteiová
Názov práce: Štúdium vybraných metód simulácie pri tvorbe nástrojových systémov pre technológiu Injection Moulding

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

obr_1

obr_2