Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 29. 5. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

Doktorand : Ing. Ján Vrabec
Názov práce: Vplyv rozhodujúcich parametrov pri metóde Tekcast na technologický postup výroby odliatkov zo Zn zliatin
Školiteľ : doc. Ing. Matej Beznák, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.