Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 7. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Doktorand : Ing. Maroš Zobok
Názov práce: Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

obr1

obr2