Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. 7. 2010 sa na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky   uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  38-01-9 Automatizácia a riadenie:

Doktorand:  Ing. Michal Eliáš

Názov práce: „Automatizácia rekonštrukcie 3D modelu z vektorového ortogonálneho záznamu"
Školiteľ: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.

Doktorand: Ing. Igor Halenár

Názov práce: „Zabezpečenie komunikácie riadiacich systémov s využitím neurónových sietí"

Školiteľ: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Doktorand: Ing. Michal Kebísek

Názov práce: „Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov"

Školiteľ: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.