Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18. 11. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment

Doktorandka : Ing. Dagmar Babčanová

Názov práce: Návrh metodiky budovania a riadenia značky v priemyselných podnikoch
Školiteľ: doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Doktorandka : Ing. Martina Jakábová

Názov práce: Návrh metodiky riadenia životného cyklu projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Školiteľ: doc. Ing. Alexander Štrpka, CSc.

Doktorandka : Ing. Ľubica Mrvová

Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícii v rámci hodnotenia EMS v MSP SR
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Dňa 18. 11. 2010 sa uskutočnila úspešná  obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe 5.2.52 priemyselné manažérstvo

Doktorandka : Ing. Zuzana Školárová

Názov práce: Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
Školiteľ: doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Fotogaléria