Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

Doktorandka : Ing. Jana Bakajová
Názov práce: Štúdium precipitácie v Cr-Mn-N austenitických nehrdzavejúcich oceliach
Školiteľka: doc. Ing. Mária Dománková, PhD.

Doktorand : Ing. Miroslav Čavojský
Názov práce: Vysokopevné hliníkové zliatiny pripravené rýchlym chladením taveniny
Školiteľ: Dr. Ing. František Simančík

Doktorand : Ing. Tibor Szmolka
Názov práce: Štúdium lomových procesov vo vybraných typoch materiálov
Školiteľ: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.

Doktorandka : Ing. Andrea Adamčíková
Názov práce: Príprava penového hliníka priamym speňovaním z taveniny
Školiteľka: Dr. Ing. Jaroslav Kováčik

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2

obr3

obr4