Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. 11. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

Doktorand:  Ing. Eugen Belica
Názov práce: „Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid"
Školiteľ: prof. Ing. Marián Murgaš, CSc.

Doktorand: Ing. Martin Vitásek
Názov práce: „Vplyv podmienok zvárania na životnosť zariadení opravovaných zváraním"
Školiteľ: doc. Ing. Ján Bošanský, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.