Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31. 8. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand : Ing. Rastislav Beňo
Názov práce: Návrh postupu uplatňovania ergonómie v podnikovej logistike
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.

Doktorand : Ing. Peter Mišák
Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia úspešnosti implementácie CRM v priemyselných podnikoch
Školiteľ:
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Doktorandka : Ing. Lucia Baňasová
Názov práce: Identifikácia kľúčových manažérskych kompetencií ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov
Školiteľ:
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Doktorandka : Ing. Ivana Mudriková
Názov práce: Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov v priemyselných podnikoch
Školiteľ:
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Doktorand : Ing. Peter Gabriš
Názov práce: Návrh metodiky hodnotenia vyspelosti vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch
Školiteľ:
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Doktorandka : RNDr. Mária Tóthová
Názov práce: Návrh integrovanej metódy údržby a jej aplikácia v priemyselných podnikoch
Školiteľ:
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Doktorand : Ing. Miroslav Babčan
Názov práce: Návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach priemyselných podnikov
Školiteľ:
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.

Doktorand : Ing. Branislav Trenčan
Názov práce: Model riadenia rizík pre projekty prípravy nových produktov v priemyselných podnikoch
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Majtán, CSc.

FOTOGALÉRIA

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.