Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 8. júla 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

 

Doktorandka : Ing. Lenka Čičmancová

Študijný program : výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce : Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie

Školiteľ: doc. Ing. Milan Naď, CSc.

 

Doktorandka : Ing. Martina Kusá

Študijný program : výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce : Vplyv nepresnosti priemyselného robota pri výrobe súčiastok nerotačných tvarov

Školiteľ: doc. Ing. František Pecháček, PhD.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.