Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9. 12. 2010 sa na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky   uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  38-01-9 Automatizácia a riadenie:

Doktorand:  Ing. Andrej Eliáš
Názov práce: „Návrh komunikácie pre virtuálne procesy"
Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Doktorand: Ing. Martin Jedlička
Názov práce: „Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov"
Školiteľ: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Doktorandka: Ing. Bohuslava Juhásová
Názov práce: „Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou"
Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Fotogaléria