Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 9. 2010 sa na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej  práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo vednom  odbore  75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy:

Doktorand:  Ing. Tibor Fehér

Názov práce: „Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania"
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Dňa 30. 9. 2010 sa na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej  práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave  pred odborovou komisiou  v študijnom odbore  1.1.10 odborová didaktika:

Doktorand: Ing. Michal Balažovjech

Názov práce: „Rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencií učiteľov odborných predmetov pomocou mikroedukatívnych analýz "

Školiteľ: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá