Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. 11. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment

Doktorand : Ing. Martin Fidler
Názov práce: Návrh implementácie procesného manažmentu v softvérovej spoločnosti
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
 
Dňa 26. 11. 2010 sa uskutočnili úspešné  obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe 5.2.52 priemyselné manažérstvo

Doktorand : Ing. Michal Rešeta
Názov práce: Návrh metodiky tvorby optimálnej výrobkovej štruktúry priemyselného podniku
Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Doktorandka : Ing. Petra Marková
Názov práce: Návrh opatrení pre implementáciu ergonomického programu do podnikov strednej veľkosti
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Fotogaléria