Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 9. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

Doktorand : Ing. Marek Gebura
Názov práce: Vývoj a degradácia mikroštruktúry monokryštalickej niklovej superzliatiny počas tepelného spracovania a creepu
Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Doktorand : Ing. Peter Oslanec
Názov práce: Recyklácia horčíkových zliatin
Školiteľ: Dr. Ing. František Simančík

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!