Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. júla 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

 

Doktorand : Ing. Igor Hagara

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Transformácia heterogénnych údajov do dátových skladov a ich využitie pri riadení procesov

Školiteľ: Ing. Augustín Gese, CSc., hosť. prof.

 

Doktorand : Ing. Marek Kňažík

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Zvyšovanie efektívnosti vyvažovania automatizovaných montážnych procesov pre automobilový priemysel

Školiteľ: doc. Ing. Pavol Božek, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2