Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 9. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.

Doktorand : Ing. Tomáš Haluška
Názov práce: Návrh využitia SOA architektúry v integrácií riadiacich systémov

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Ing. Róbert Pauliček
Názov práce: Simulačná optimalizácia v riadení výrobného procesu
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Alojz Masár
Názov práce: Zmeny počas životného cyklu softvéru
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

obr1

obr2

obr3