Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 9. 2011 - 28. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorand : Ing. Jozef Harangozó
Názov práce: Sledovanie vplyvu retardérov horenia na proces iniciácie plameňového a bezplameňového horenia tuhých materiálov
Školiteľka: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Doktorandka : Ing. Martina Buštorová
Názov práce: Vplyv tepelného toku na zápalnosť vybraných doskových materiálov
Školiteľka: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Doktorandka : Ing. Karolína Jastrabíková
Názov práce: Identifikácia a riadenie rizík vo vybranom strojárskom podniku pre účely uplatňovania OHSAS 18 001
Školiteľka: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Doktorand : Ing. Tomáš Boleman
Názov práce: Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Doktorandka : Ing. Veronika Kupková
Názov práce: Štúdium degradácie polycyklických aromatických uhľovodíkov progresívnymi metódami
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Doktorand : Ing. Jozef Fiala
Názov práce: Optimalizácia a využitie malého hydroenergetického zdroja Setur v kombinácii so solárnou technikou
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Doktorandka
: Ing. Lenka Blinová
Názov práce: Environmentálne a bezpečnostné aspekty predúpravy lignocelulózovej fytomasy pre výrobu bioetanolu
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá