Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. júla 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Ing. Jaroslav Holeček

Študijný program : priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce : Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

 

Doktorand : Ing. Martin Beluský

Študijný program : priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce : Návrh postupu optimalizácie rozvrhovania operácií vo vyšších typoch priemyselnej výroby

Školiteľka: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 16.07.2014